Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Sunday 26/03/2023, 14:36:15

24/02/2005 3:46:02 pm
Så blir Europa världens bakgård. Idag samlas några av Europas socialistiska ledare i Stockholm med Göran Persson som värd. Mötet sänds på nätet; den som saknar uppgifter i livet och har stor tolerans gentemot klyschor kan titta här. De enda kända namnen som närvarar är Poul Nyrup Rasmussen, Günther Verheugen och Portugals nyvalde premiärminister José Sócrates. Har Perssons anseende ute bland Europas socialister fallit lika mycket som bland svenska väljare? (I mars 2002 hade ju 61 % av svenskarna stort eller mycket stort förtroende för Persson, idag är det 32 % och Fredrik Reinfeldt har gått förbi.) Persson, Rasmussen och Sócrates skriver idag i Svenska Dagbladet om det framtida Europa. Det är ett försvar av den stora staten: "Europas lovordade sociala modell väcker beundran världen över". Ord och inga visor. Mycket handlar om vilka reformer som inte bör ske och att mycket annat är lika viktigt som tillväxt. Det enda konkreta de verkligen vill ha är en femårsplan för Europas välfärd. Just det, femårsplan. Tack och lov finns nu ett tiotal medlemsländer som är väl vaccinerade mot den typen av destruktiva idéer. Socialisterna står inte bara i vägen för en bättre framtid, de vill göra den sämre än nutiden.

<-- Home
RSS 2.0