Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Sunday 26/05/2024, 11:02:52

23/11/2010 11:42:15 am
Irland och Korea. En dag av många möten, från utskott och finansministern till seminarium, riksdagsgrupp och Kulturdepartementet. Samtidigt måste jag säga att det är omvärldens olika händelser som fångar en del av ens uppmärksamhet. Självklart dramatiken i den europeiska ekonomin, just nu kring Irland men som i grunden är en skuldkris. Men också det plötsliga granatanfallet från Nordkorea mot en del av Sydkorea - en totalitär regim visar sin instabilitet och ökade aggressivitet.

<-- Home
RSS 2.0