Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Sunday 25/02/2024, 05:44:05

25/11/2010 8:28:23 am
Grundlag och fest på slottet. Igår genomfördes mandatperiodens första voteringar med rösträkning i riksdagen. En viktig del av detta var förändringarna av grundlagarna. Endast Sverigedemokraterna röstade emot. Om en central del det nya skriver min kollega Henrik von Sydow, tidigare ledamot av Grundlagsutredningen, här.

Sedan traditionsenlig fest på Slottet dit riksdagsledamöterna bjuds i början av mandatperioden av Kungen. Nu har jag principiella synpunkter på statsskicket, men institutionen fungerar väl. Arrangemanget var ägnat att imponera. Gemytligt med många historiska kopplingar. Och det förtjänar att påpekas: Stockholms Slott är enormt pampigt.

<-- Home
RSS 2.0