Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Tuesday 18/06/2024, 14:10:33

29/11/2010 2:35:41 pm
Helgeandsholmens olika vardagar. De flesta riksdagsledamöter kommer som bekant inte från Stockholm. De har således sina familjer på annan ort och de dagar de är i huvudstaden har de oftast fritt disponibla kvällar. Av dem som är från Stockholm har merparten inte små barn - antingen är man äldre och barnen utflugna eller yngre har har ännu inte utökat familjen. Jag tillhör således en liten minoritet som både bor i huvudstadens län har små barn. Det gör livspusslet betydligt svårare, och förklarar säkert att så få i min situation har uppdrag som detta. Nu finns viss flexibilitet och jag klagar inte, men man prioriterar hårt och tackar nej till nio av tio saker. Så om jag verkar lätt asocial så är det därför!

<-- Home
RSS 2.0