Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Sunday 25/02/2024, 14:02:18

30/11/2010 6:11:38 pm
Tre miljoner nya jobb på fyra år. Ja, minst så många nya jobb skapades i Sverige förra mandatperioden. Tre miljoner - inte de 100 000 som ibland lyfts fram såsom tämligen få. Cirka 500 000 personer som har jobb tillträder på nya jobb per år och 350 000 som inte hade jobb får ett - och 350 000 går i pension och liknande. Nettot blev förvisso plus 100 000, inte fy skam mot bakgrund av finanskrisen, men bruttosumman var som sagt tre miljoner. Det inte nämnt som Alliansskryt utan för att åskådliggöra dynamiken i ekonomin, där det är så viktigt att låta gamla jobb ersättas av nya. Och där man kan se att blott en ökning av jobbskapandet med en tiondel skulle vara sensationellt bra. Om detta skriver Tomas Tobé (M), ordförande i Riksdagens Arbetsmarknadsutskott, och jag i dagens Dagens Industri (tyvärr ej på nätet).

<-- Home
RSS 2.0