Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Tuesday 23/07/2024, 16:34:30

16/01/2011 10:06:31 am
Gripenstedt på 200-lapparna! Instämmer helt i PJ Anders Linders förslag på SvD:s ledarsida idag. Ingen annan historisk gestalt passar bättre på en sedel än den person som liberaliserade Sverige så vi blev ett rikt land. Maila sedlarmynt@riksbank.se om detta du också!

<-- Home
RSS 2.0