Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Sunday 14/07/2024, 21:26:06

18/01/2011 9:05:53 am
Rekordsänkning av pensionärernas skatt. Nu genomför vi mycket stora sänkningar av inkomstskatten för pensionärer. Om detta, och det bredare sammahnag den frågan handlar om, skrev jag i en insändare som publicerades i olika Stockholmstidningar i början av året. Ej på nätet, kan läsas nedan:

Rekordsänkning av pensionärernas skatt

Runtom i Europa genomförs pensionsreformer, både som en följd av finanskrisen och av att systemen inte är långsiktigt hållbara. Pensionsnivåer sänks och pensionsåldern höjs. Allt färre som arbetar kan inte försörja allt fler pensionärer.

Sverige har redan genomfört en pensionsreform, så vårt system är långsiktigt hållbart. Till detta kommer att vi har bäst ordning i de offentliga finanserna i Europa. Här krävs inga nedskärningar som följd av krisen.

Men det viktigaste för framtidens pensioner är att vi har en växande ekonomi med fler som arbetar. Därför är det glädjande att Sverige också har bland Europas högsta tillväxtsiffror och snabbaste ökning av personer i arbete. Arbetslinjen fungerar.

I reformerna för arbete finns många delar, från jobbskatteavdrag till sjukförsäkringsreform, och de fungerar. Att göra arbete mer lönsamt har varit avgörande. Men nu den första januari genomförs också den tredje stora sänkningen av pensionärernas skatt.

Sammantaget har då Alliansregeringen sänkt pensionärernas skatt med 13 miljarder kronor - den största sänkningen någonsin. För en garantipensionär med bostadstillägg innebär det en ökning av inkomsten efter skatt med 3000 kronor per år, eller 17 procent - sedan 2006.

Både arbetande och pensionärer får större ekonomiska marginaler som ger större frihet att bestämma över vardagen. På den vägen ska vi fortsätta under mandatperioden.

Johnny Munkhammar
Riksdagsledamot (M), Skatteutskottet

<-- Home
RSS 2.0