Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Sunday 25/02/2024, 12:31:11

25/02/2005 2:50:04 pm
Svensk Kamikaze-regering? Finansminister Pär Nuder har föreslagit att det svenska skattetrycket ska höjas. I min bok "Sagan om välfärdens återkomst" skrev jag:

"Alla bedömare och utredare konstaterar att även med samma skattetryck räcker inte resurserna till att betala välfärdstjänsterna, de kan inte ens hållas kvar på samma nivå. ... I alla fall så länge dagens system råder."

Bland annat beror detta på att välfärdstjänsterna hela tiden blir dyrare, att efterfrågan på välfärd ökar, och att vi lever allt längre men arbetar allt mindre. I boken var jag dock helt säker på att ingen kommer att välja att höja skatterna:

"Ett högre skattetryck kommer inte att bli verklighet."

Den optimismen har många kritiserat. Nu kan man med fog undra: Hade jag så fel i denna fundamentala fråga? Det senaste året har jag hållit 40-50 anföranden och sagt att ingen politiker lär förvärra våra problem än mer, vilket höjt skattetryck innebär.

Bland annat har jag visat bilden nedan. Den visar först kommunalskattens utveckling från 1955 till idag; en rejäl höjning. Sedan visar den hur mycket skatten måste höjas för att välfärdstjänsterna ska utvecklas som ekonomin i övrigt i framtiden. En minst sagt kraftfull höjning.

Men. Sedan ca 1980 har kommunalskatten stått nästan stilla. Och problemen har ökat. Om regeringen nu talar för höjd skatt - varför har de då inte redan höjt den? Svaret är för att det inte går - det sänker tillväxten, alltmer i en globaliserad värld. Hade det gått hade de gjort det.

Vi kommer inte att inleda vägen nedan mot ett skattetryck på 60, 70 och 80 procent. Min tolkning är fortfarande optimistisk. Nuder talar om skattehöjningar mer för att visa engagemang för offentlig välfärd än för att verkligen höja skatten. Ett tomt hot i taktikens tecken. Men det är klart - varför ta risken?

<-- Home
RSS 2.0