Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Sunday 14/07/2024, 21:10:54

02/02/2011 8:53:47 am
Kunskapens fiende. Lena Sommestad vill förbjuda alla friskolor som strävar efter vinst. Detta skulle därmed gälla exempelvis Kunskapsskolan, med mer än 10 000 elever, vars vinst har återinvesterats i ständigt bättre utbildning. Detta är skolor som alla får välja, där elever och föräldrar är som nöjdast. Frågan är vad som är mest häpnadsväckande, att Sommestad redan har varit s-minister eller att hon övervägs som s-partiledare.

<-- Home
RSS 2.0