Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Sunday 14/07/2024, 21:26:50

07/02/2011 9:07:41 am
LO och inkomsterna. Idag presenterar LO det de kallar en "ny" rapport om inkomstskillnader. Vi som har varit med ett tag vet att det är samma rapport som presenteras varje år. Därmed torde det fungera lika väl att jag här rekommenderar min replik från förra året.

<-- Home
RSS 2.0