Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Sunday 14/07/2024, 22:02:03

09/02/2011 10:06:03 am
Välfärd utan tillväxt? Idag talar Tim Jackson på flera platser i Stockholm, inklusive riksdagen, med anledning av hans bok Välfärd utan tillväxt, utgiven av Ordfront. Det framhålls särskilt att han företräder en Kommission tillsatt av den brittiska regeringen. Viktigare är den dock inte än att den inom kort läggs ned. I sak finns alla svar på Jacksons tillväxtkritik i denna bok, som starkt rekommenderas.

<-- Home
RSS 2.0