Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Sunday 14/07/2024, 22:45:12

01/03/2011 4:29:26 pm
Riksdagsdebatt om fattigdom och jämlikhet. Idag deltog jag i en debatt i riksdagens kammare med anledning av en interpellation av Monica Green (s) till finansminister Anders Borg. Den fokuserade på (barn)fattigdom och inkomstskillnader - hur verkligheten ser ut och vilken politik som kan vara framgångsrik. Rätt bra drag i debatten faktiskt. Här är mitt första inlägg, sedan får man klicka sig vidare i replikskiftena.

<-- Home
RSS 2.0