Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Sunday 14/07/2024, 21:49:30

02/03/2011 9:15:00 am
Timbroseminariet på nätet. Nu kan den som inte kunde närvara i måndags på det seminarium på Timbro där jag presenterade min essä se på detta på nätet, eller ladda ned och lyssna som mp3 - eller läsa referat.

Ta del av detta här - >

<-- Home
RSS 2.0