Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Sunday 14/07/2024, 23:09:16

05/03/2011 7:47:44 am
Svensk debatt i FT. Mitt och Gunnar Hökmarks inlägg i Financial Times mot förslaget om skatt på finansiella transaktioner har inspirerat vidare debatt - bland svenskar. Först replikerade MEP:arna Göran Färm och Olle Ludvigsson (S) på oss. Sedan replikerade Professor Johan Lybeck på dem. Nu hoppas jag bara att FT tar min och Gunnars mini-slutreplik.

<-- Home
RSS 2.0