Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Sunday 14/07/2024, 22:11:26

07/03/2011 12:55:43 pm
Action speaks louder than words. Utrikesminister Carl Bildt har blivit kritiserad för att han inte står på möten här hemma och uttalar förbannelser över de förtryckare i Nordafrika som nu möter protester från de egna befolkningarna. Inte så få har drömt sig tillbaka till kända uttalanden av Olof Palme om "diktaurens kreatur". Då glömmer man Palmes hyllningar av bland andra Fidel Castro, Pol Pot, Östtyskland och hans jämställande av USA och Sovjetunionen. Till detta kommer hans uttalade uppskattning av just Khadaffi. Och det är långt från säkert att det mest effektiva sättet att påverka är att stå hemma och ropa högt. I synnerhet har vi nu en möjlighet att få Europa att agera enat, och därför kunna erbjuda betydande kraft.

<-- Home
RSS 2.0