Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Sunday 14/07/2024, 22:40:09

07/03/2011 6:23:13 pm
Sedelärande om media. Hur många artiklar och andra medieinslag har det varit de senaste månaderna om behovet av borgerliga framtidsidéer? 500? 1000? Fler? Hur många artiklar har det varit om den utförliga och detaljerade borgerliga framtidsvision med dussinet konkreta förslag som jag presenterade i måndags? En - och då som ett stycke i en längre artikel. Samt några blogginlägg. Vad säger det om de traditionella medierna? Jo, att de inte är särskilt intresserade av borgerliga framtidsidéer. Däremot vill de gärna berätta om och om igen om en potentiell borgelig konflikt mellan de ivriga och de försiktiga. Alltid personer, inget sakinnehåll. Med detta vill jag inte klara på huruvida det skrivs om min rapport eller ej, det är en liten sak. Men jag vill peka på vad det säger om hur medierna fungerar. Vilket i sin tur sätter bilden av politiken som enbart person- och konfliktorienterad, trots att den ibland har en del innehåll också. Den tredje statsmakten lämnar en del i övrigt att önska.

<-- Home
RSS 2.0