Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Sunday 14/07/2024, 21:07:59

10/03/2011 2:48:08 pm
A little less conversation. Håkan Juholt, som nu föreslås bli Socialdemokraternas partiordförande, är kanske den av alla möjliga kandidater i den processen jag vet minst om. Men en snabb koll ledde mig till ett tal han höll 2005, där jag instämmer i varje ord. Därtill var det mycket välformulerat.

Läs talet här - >

<-- Home
RSS 2.0