Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Sunday 14/07/2024, 22:32:45

13/03/2011 8:39:07 pm
Med sådana motståndare... Så har då Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet gått till skarpt angrepp på regeringens förslag om nystartzoner. De förstnämnda för att de inte gillar invandrare och de sistnämnda för att de inte gillar företagande. Nystartzonerna skulle som bekant underlätta arbete och företagande. Detta oavsett om de som ska lyftas ur utanförskap är infödda eller invandrare, naturligtvis. Om dessa båda extrempartier är emot torde fler inse att förslaget är bra.

<-- Home
RSS 2.0