Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Sunday 14/07/2024, 06:48:33

17/03/2011 8:54:59 am
Gemensam bolagsskattebas. Igår kom således EU-kommissionen med sitt länge emotsedda förslag om harmoniserad skattebas för bolagsskatt. I korthet handlar det om att sättet att beräkna bolagsskatt ska vara detsamma i hela EU, vilket ska minska skattebyråkratin, öka transparensen och göra det lättare att etablera företag i flera EU-länder.

Detta måste särskiljas från andra idéer om gememsamma skattesatser, alltså att det inom EU fastställs vilken (lägsta) nivå skatter ska ligga på. Det är en fundamentalt annan idé, som vore utomordentligt skadlig för Europas konkurrenskraft. En sådan harmonisering skulle omintetgöra den institutionella konkurrensen inom skatter, som är en europeisk reformmotor.

Det finns naturligtvis fortfarande de som blandar ihop dessa. Kanske är det en medveten strategi för att kunna säga att allt som sker i EU är kasst, eller så är okunskapen helt enkelt fullständig. Vill man att den inre marknadens fria rörlighet och transparens ska öka är Kommissionens förslag bra. Svenskt Näringsliv är således också för.

Det man kan resonera om är huruvida en harmoniserad skattebas gör det lättare för dem som senare vill ha också harmoniserad skattesats. Svårt att bedöma. Men ska förslag bedömas på sina egna meriter är detta positivt.

<-- Home
RSS 2.0