Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Sunday 14/07/2024, 21:31:59

17/03/2011 10:54:44 am
LO. Igår besökte Skatteutskottet LO och träffade dess ordförande och ekonomer. Jag tog mig dit med nyfikenhet och öppet sinne. Kanske kunde de presentera seriösa argument för sina ståndpunkter som ibland inte kommer fram i debatten. Kanske kunde man spåra nytänkande och omprövningar. Eller en uppdaterad omvärldsanalys. Men icke.

RUT-avdraget var "groteskt". Det övergripande målet med en skattereform var att säkerställa höga offentliga intäkter. Inte att främja arbete, tillväxt eller företagande, således. Inkomstskillnaderna sades vara jättelika (trots att de är näst minst i EU) och måste minska. Exemplet på orättvisorna som upprepades var en höginkomsttagare i Djursholm. (Som tillhör 0,01 procent av befolkningen.) LO-ordföranden recenserade till och med Alliansens argumentation.

Vi fick inte veta mycket mer än man får på första maj. Lite mer om deras skatteförslag, naturligtvis, där det stod "progressiv" i ungefär varannan mening. Men tonfallet, argumentationen och samhällssynen är som den alltid var. Och på frågan om de i sina skatteförslag mest tar hänsyn till sina medlemmar eller hela samhällsintresset svarade de i princip "båda". De ansåg att LO:s intresse var liktydigt med landets.

Föga förvånande blev det till slut rätt bra fart på mötet. Praktiskt nog satt jag bredvid Wanja. Vi har debatterat förr, så det blev samma visa. Men oj, vilken tur att LO:s inflytande är mer begränsat än det så länge var.

<-- Home
RSS 2.0