Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Sunday 14/07/2024, 21:52:25

21/03/2011 10:15:47 pm
Skatter, vardagsfrihet, jobb och välfärd. Ja, så många perspektiv på skatter hann jag med på strax över åtta minuter. Men betoningen låg på moral och principer - medborgarnas frihet mot politisk makt. Lite som ett eget "money speech". Få se om det sätter lika mycket fart på tittarna på Youtube som det gjorde på oppositionen i kammaren...

Se anförandet här - >

<-- Home
RSS 2.0