Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Sunday 26/03/2023, 14:36:49

28/02/2005 4:21:33 pm
Fyra elefanter är tyngre än fem myror. Statsminister Persson har sagt att humlan flyger, Sverige har hög tillväxt trots våra skatter. Pär Nuder yttrade i Agenda härom veckan att Sverige har haft "den kanske högsta tillväxten i Europa" på senare år, för att påstå att höga skatter inte bromsar tillväxten. Men att Sverige skulle ha haft högre tillväxt än EU-15 sedan 1995 är en myt, visar Svenskt Näringsliv i en rapport idag.

En stor del av svensk BNP bygger på export. Exporten mäts i sin tur i volym. Det betyder att om vi säljer dubbelt så många mobiltelefoner 2003 som 2002 så räknas det som en fördubbling av exporten. Men det räknas inte med om priset på var och en har fallit från 4000 till 500 kr - trots att detta onekligen ger mindre intäkter. Och man betalar varken löner eller välfärd med volymsiffror utan med pengar, intäkter. Sett på detta vis, i löpande priser, har EU-snittets BNP ökat med 41 procent 1995-2003 och Sveriges 38 procent.

Denna bild av att Sverige inte hänger med stämmer också bättre med andras siffror. Eurostat visar t ex att 9 av EU-15-länderna har haft högre tillväxt än vi. Sverige har inte heller stigit i OECD:s välståndsliga. Eftersläpningen förklarar också hur Sveriges sysselsättningsutveckling har kunnat vara svagare än EU-15; svensk sysselsättning har ökat med 6 procent, EU-15 med 10. Humlan flyger inte. Svensk tillväxt släpar efter. Så kan vi inte ha det.Läs rapporten här - >

<-- Home
RSS 2.0