Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Sunday 14/07/2024, 21:21:49

24/03/2011 9:08:39 am
Jobben då? Idag skriver LO:s ordförande Wanja Lundby Wedin i Dagens Nyheter om hur Socialdemokraterna bör utvecklas. Detta med anledning av en opinionsmätning LO har låtit Novus Opinion göra bland sina medlemmar.

Bland annat har medlemmarna fått svara på vilka som är de stora samhällsproblemen. Ifall Lundby Wedin redovisar resultaten i prioritetsrdoning anser de att arbetslösheten är det största problemen, följd av ungdomars situation på arbetsmarknaden.

När LO-ordföranden kommer till lösningar argumenterar hon för att återupprätta tron på politiken, minska inkomstskillnaderna och satsa mer pengar på välfärd. Hennes slutsats av att medlemmarna anser att arbetslöshet är det största problemet är alltså inte att utveckla en politik för fler jobb!

Utöver detta uppseendeväckande faktum kan några anmärkningar vara relevanta. Vad menar Lundby Wedin med "politikens möjligheter"? Hon beklagar ju att bara 18 procent av LO-medlemmarna tror att politiken kan lösa deras problem.

Från min utgångspunkt kan det vara ett sunt tecken att de flesta inte ropar på politiska lösningar på vardagsproblem. Kanske känner man att man har mer makt att lösa dem själv numera? Eller i frivillig samverkan med andra på ett eller annat sätt.

Men politikens möjligheter kan vara stora, inte minst i en politik som river hinder, öppnar dörrar - och som tar bort skadliga skatter och monopol. Men det är ju inte det hon menar. Hon vill ha mer stat, som ska styra våra liv. Och det vill inte LO:s medlemmar, vilket hon beklagar.

I övrigt är det intressant att LO:s ordförande med självklarthet uttalar sig som partiföreträdare. Bland LO-medlemmarna röstade 49 procent på andra partier än hennes. Kanske beror det på att ledningen är helt i otakt med sin tids samhälle och sina medlemmar - och missar frågan om jobben?

<-- Home
RSS 2.0