Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Sunday 14/07/2024, 22:27:32

25/03/2011 9:06:52 pm
"Så blev Tyskland Europas räddare." I en ny text på Refombanken beskriver jag hur Tyskland gick från att vara Europas ekonomiska broms till att nu åter vara den starkaste motorn - och vilka reformer och beslut som ledde dit.

Läs här - >

<-- Home
RSS 2.0