Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Sunday 14/07/2024, 21:36:21

29/03/2011 1:21:51 pm
Vänsterut! Tidningen makthavare.se har gått igenom ståndpunkterna i sakfrågor från de av Miljöpartiets valberedning föreslagna nya språkrören Åsa Romson och Gustav Fridolin. Slutsatsen är att det parti de båda står närmast är Vänsterpartiet, följt av Socialdemokraterna. Under den nuvarande ledningen har Miljöpartiet förändrats och kommit att upplevas som ett modernt mittenparti, lockande inte minst för storstadsväljare. Ser ut att bli ett slut på den epoken med besked.

<-- Home
RSS 2.0