Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Sunday 14/07/2024, 22:43:44

29/03/2011 1:26:58 pm
Hvad vill Juholt? Många har spekulerat och jag är inte säker på att kunna bidra med något nytt. Men jag lyssnade med intresse till Håkan Juholts tal i lördags. Och direkt kan jag erkänna att jag gillar personer som är äkta och har glimten i ögar. Juholt är en sådan person.

Avseende innehållet delar jag flera av hans värderingar, exempelvis om att hjälpa dem som har det sämst och om social rörlighet. Men att Göran Greider hyllade talet tror jag säger mer än något annat. Då har man gjort en rejäl vänstersväng.

Perspektivet var väldigt lite av ett skapande och dynamiskt samhälle, desto mer handlade om fördelning. Väldigt lite, om ens något, talades om tillväxt och jobb, och desto mer om vinst i välfärden och barnfattigdom. Nämndes företag så var det som något dåligt.

I tre decennier har Socialdemokraterna ogillar samhällsutvecklingen. Sverige är ett globaliserat tjänstesamhälle där människor har stor frihet. Bakom oss ligger ett mer fyrkantigt samhälle med offentliga monopol, ett fåtal storföretag och extremt höga skatter. Socialdemokraterna har ibland försökt bromsa, ibland försökt förnya sig själva.

Juholt förefaller har gett upp försöken att förnya och försonas med samhällsutvecklingen och landets modernisering. Nu är det välfomulerad men likväl traditionell politik som gäller. De egna jublade - men är det ett gott tecken? Når man fler än de mest troende då?

<-- Home
RSS 2.0