Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Sunday 14/07/2024, 22:58:41

30/03/2011 5:26:02 pm
Mer resurser till välfärd med vinstintresse. I den debatt som har pågått om välfärdsföretag som strävar efter vinst, och effekterna därav, skriver jag nu på Svenska Dagbladet Opinion. Låt mig här också bjuda på de stycken där jag bemöter Carin Jämtin (S) om handel med välfärd, som fick strykas av utrymmesskäl:

"Slutligen påpekar Carin Jämtin att hon inte ser hur välfärd kan utvecklas genom handel, för välfärdsföretags verksamhet i andra länder inte ger skatteintäkter här hemma. Man kan undra om hon därmed vill att de tre landsting som äger bolag som ägnar sig åt vårdhandel ska sluta med det. Man kan också undra om hon har tagit del av den förra Långtidsutredningens analys av hur välfärden kan bli bättre genom handel. Och har hon hört att Australiens största tjänsteexport är utbildning?

Handel med välfärd kan bedrivas genom att personal, konsumenter, kapital eller leverantören rör sig över gränsen. Rekrytering av kompetens från utlandet är viktigt, inte minst mot bakgrund av pensionsavgångar. Kan vi organisera vissa behandlingar utomlands på certifierade kliniker kan vi frigöra stora resurser. Kan vi locka patienter till specialiserad vård får vi intäkter här. Kan vi locka utländska investeringar utvecklas svensk välfärd. En av Långtidsutredningens huvudslutsatser var dock att detta bara blir möjligt om vi fortsätter välkomna företagande i välfärden."

Läs artikeln här - >

<-- Home
RSS 2.0