Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Sunday 14/07/2024, 22:00:49

31/03/2011 8:33:25 am
Rättvisa skatter? Hur stor del av de totala inkomsterna i ett land har den rikaste tiondelen? Och hur stor andel av de totala skatteinbetalningarna står de för? Svaret på den frågan stötte jag på i en utomordentligt intressant och talande tabell. I Sverige är båda andelarna exakt lika stora, cirka 27 procent. Men i USA, exempelvis, är deras andel av inkomsterna 33 procent men andelen av skatteinbetalningarna hela 45 procent.

Läs mer här - >

<-- Home
RSS 2.0