Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Sunday 14/07/2024, 23:07:36

31/03/2011 9:27:33 am
Waidelich godkänner skattesänkningarna? Idag skirver Håkan Juholt och Tommy Waidelich på DN Debatt om den ekonomiska politiken. Jag kanske läste snabbt, men såg inga omprövningar eller nya policyförslag. Jag tror dock att påståendet "arbetslösheten är i dag högre och utanförskapet djupare än vid regeringsskiftet 2006" kommer att eka lika ihåligt inför 2014 som Östros utfall om att regeringen hade raserat statsfinanserna 2010. Denna mening fastnade jag särskilt för: "Hög tillväxt, fler i arbete samt effektiviseringar och omprioriteringar inom statsbudgeten skapar goda möjligheter för nya investeringar." Det betyder rimligen att Socialdemokraterna nu anser att de offentliga intäkterna är tillräckligt stora. Nu har de alltså underkänt sin egen kritik av skattesänkningarna - och kan inte återkomma till att dessa har gått ut över välfärden. Så bra!

<-- Home
RSS 2.0