Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Sunday 14/07/2024, 22:37:56

01/04/2011 12:44:25 pm
Båtskatt - nej tack! I lokaltidningen Mitt i Södra Roslagen skrev jag härom veckan om varför det socialdemokratiska förslaget om skatt på fritidsbåtar är skadligt - för båtägare med små marginalet och för skärgårdskommuner. I senaste numret finns ett svar, där författaren argumenterar för båtskatt, menh där rubriken blev: "Dumt förslag om båtskatt av Johnny Munkhammar". Ja, nu var det ju alltså jag som var emot förslaget, inte tvärtom. Ska kräva rättelse.

<-- Home
RSS 2.0