Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Sunday 14/07/2024, 22:50:38

05/04/2011 1:38:34 pm
Jobbdebatt med Damberg. En inte allför lång stund efter eurodebatten var det således dags att på Svenskt Näringsliv Stockholm ta del av en aktuell företagarbarometer och tillsammans med Mikael Damberg (S) kommentera denna. 4000 företag i landet har tillfrågats, varav - tror jag det var - 400 i Stockholm. I genomsnitt har produktionen ökat med 29 procent i Stockholmsföreagen de senaste sex månaderna. Ett rätt tydligt belägg för att det är bra drag i svensk ekonomi. Många företag anställer, flera har problem med att hitta rätt personer. Detta understryker att drivkrafter att arbeta, rörlighet på arbetsmarknaden, effektiv matchning och utbildningsreformer är viktiga. Representanten för HomeMaid kunde bekräfta min tes att marginaleffekterna av att gå från bidrag till arbete fortfarande är för stora i flera grupper. Arbete måste löna sig ännu bättre.

Uppdatering: Här finns ett litet referat av arrangemanget.

<-- Home
RSS 2.0