Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Sunday 14/07/2024, 21:51:50

05/04/2011 4:13:23 pm
Skattesänkningar minskar barnfattigdom. Tommy Waidelich, ny ekonomisk-politisk talesman (S), öppnade i en intervju för att sänka skatter ytterligare för låginkomsttagare. Idag kom ett ytterligare argument för detta, i form av en ny utredning från Riksdagens Utredningstjänst. Den visar att jobbskatteavdraget har minskat barnfattigdomen med 13 procent sedan 2007. Mer av samma!

<-- Home
RSS 2.0