Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Tuesday 18/06/2024, 14:15:39

08/04/2011 6:52:01 pm
P1-debatt om frizoner. Således debatterade jag ekonomiska frizoner med Christina Höj Larsen, riksdagsledamot för Vänsterpartiet, i Studio Ett. Jag tycker att den debatten klargjorde frågan och dess skiljelinjer riktigt bra.

Lyssna på debatten här - >

<-- Home
RSS 2.0