Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Sunday 14/07/2024, 21:05:05

11/04/2011 8:29:21 am
"En årslön på banken med ny sparreform." De flesta svenskar har ingen ekonomisk buffert. Detta leder till otrygghet och beroende av offentliga myndigheter och beslut. Idag föreslår Henrik von Sydow, ordförande i Riksdagens skatteutskott (M), och jag flera reformer för att alla ska kunna bygga upp ett rejält sparande. Vi inriktar oss särskilt på dem med låga eller medelhöga inkomster. Idén med egen trygghet har gamla svenska rötter - från självägande bönder till egnahemsrörelsen. Vi bygger på detta arv.

Läs debattartikeln här - >

<-- Home
RSS 2.0