Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Sunday 14/07/2024, 22:27:38

12/04/2011 9:50:33 am
Bloggreaktioner. På Henrik von Sydows och mina reformförslag för att alla ska kunna spara ihop en rejäl ekonomisk buffert har ett antal bloggar kommenterat. Se här, här, här, här och här. Kritikerna kommer från vänster; uppenbart är att de provoceras av idén att vanligt folk ska ha besparingar som ger dem ökad frihet. Någon förespråkar mer bidrag istället, någon försöker få det till att våra reformer skulle gynna de förmögna. Nu var det ju tvärtom så att förslagen är skräddarsydda för att nå just dem som inte har besparingar idag. Ifall det uttryckligen står så i texten kan man rimligen inte låta sina fördomar råda.

<-- Home
RSS 2.0