Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Sunday 14/07/2024, 22:57:28

12/04/2011 10:33:40 am
"Så ska vi moderater regera och växa i Stockholm." Idag presenteras valanalysen för Moderaterna i Stockholms stad och län. Jag har varit ordförande i valanalysgruppen. Vi har haft ett brett uppdrag som har omfattat mer än bara kampanjen. Våra slutsatser och rekommendationer berör policyutveckling, organisation, företrädare, kommunikation, med mera. Idén är att förslagen ska kunna börja genomföras med början inom kort. Vi stakar ut en väg som försöker kombinera ett regerande i större delen av Stockholms län med ambitionen att nå ett större väljarstöd 2014. I hög grad handlar det om att öka vår trovärdighet i välfärdsfrågor. Här är en debattartikel med viktiga delar av analysen - som i sin helhet kommer på webben inom kort.

<-- Home
RSS 2.0