Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Sunday 14/07/2024, 22:08:27

13/04/2011 1:47:56 pm
Med Borg till Washington DC. På fredag morgon åker finansminister Anders Borg till Washington DC för en rad möten, seminarier och anföranden. Jag har tackat ja till att resa med och delta i programmet, inte minst ska vi på måndag tala på tre av de dominerande tankesmedjorna om ekonomiska reformer. Här är ytterligare information om arrangemanget på American Enterprise Institute.

Uppdatering: Resan uppmärksammas av Timbro här.

<-- Home
RSS 2.0