Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Sunday 14/07/2024, 22:51:19

24/04/2011 8:51:58 pm
Så kan vi bekämpa svensk fattigdom. Denna soliga påskdag publicerade Expressen ett kort debattinlägg av undertecknad med tre reformförslag för att antalet som kan anses fattiga - även barn - i Sverige ska minska ännu snabbare. Dock finns inte texten på nätet, så den bifogas nedan:

Vi bör föra en inkluderande politik i Sverige, som leder till färre fattiga. Vem som helst ska kunna lyckas oavsett bakgrund. Barnfattigdomen har enligt Rädda Barnen halverats sedan 1997, men inga barn ska växa upp i fattigdom i Sverige.

Problemet är utanförskap och bidragsberoende. Tack vare en reformpolitik för arbete växer nu jobben snabbt fram i Sverige. Lägre skatt för låginkomsttagare har minskat fattigdomen. Men mer behöver göras:

- Ekonomiska frizoner i områden med stort utanförskap. Regeringen har tillsatt en utredning om detta. Idén är särskilda skattelättnader. Sverige har historiskt haft frizoner och det finns många sådana runtom i världen. Vi kan lära av det som har fungerat.

- Skolan kan fånga upp dem som inte får stöd och uppmuntran hemma. Därför måste den fortsätta bli bättre, med rejäla resurser och kunskapskrav. Friskolereformen, som ger valfrihet och möjlighet att lämna hemorten, måste försvaras.

- De flesta i Sverige har inga besparingar, vilket leder till otrygghet och beroende av offentliga beslut. Genom skatteavdrag riktade mot låginkomsttagare kan fler bygga upp en ekonomisk buffert. Socialbidragstagare som arbetar och sparar bör inte få bidraget nedtrappat direkt.

Rörligheten i samhället kan öka. Fler människor kan få mer makt över sina liv. Då behöver vi öppna fler dörrar till arbete, företagande, sparande och utbildning så att fattigdomen kan fortsätta minska.

Johnny Munkhammar
Riksdagsledamot (M)

<-- Home
RSS 2.0