Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Sunday 14/07/2024, 23:11:07

27/04/2011 9:39:22 am
Bättre matchning - Socialdemokraterna är emot. Hittills i år, det första kvartalet, har 3 200 personer invandrat som arbetskraft till Sverige. På årsbasis skulle det motsvara 13 000 personer. De kommer främst från Indien, Kina, Ukraina och Turkiet. De största grupperna har särskild teoretisk kompetens, särskild yrkeskompetens eller arbetar i vård och omsorg. Den enskilt största gruppen är datatekniker. Detta är människor som kommer hit och arbetar direkt, fyller bristyrken, utvecklar våra företag och bidrar till välståndet. Detta är ett inslag i en bättre matchning på arbetsmarknaden. Vem är emot? Jo, Socialdemokraterna. Vad säger Tommy "missmatchning" Waidelich om det?

Ta del av statistiken här - >

<-- Home
RSS 2.0