Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Sunday 14/07/2024, 22:42:36

02/05/2011 11:13:09 am
"Lågavlönade ska också kunna spara." Nåväl, uppförsbacken i möjligheterna att konkurrera i nyhetsläget idag delar man i vart fall också med Tommy Waidelich (S), som presenterar sitt partis vårmotion. Idag skriver Henrik von Sydow, Anna König Jerlmyr och jag i Aftonbladet om hur vi kan genomföra reformer så också låginkomsttagare får möjlighet att bygga upp en ekonomisk buffert.

Läs artikeln här - >

<-- Home
RSS 2.0