Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Sunday 14/07/2024, 21:47:44

02/05/2011 8:28:31 pm
Socialdemokratisk vårmotion. Mot bakgrund av att så mycket i den socialdemokratiska politiken nu ses över - som skatterna - innehåller deras vårmotion självklart inte så mycket. Men en sak är tydlig; de anser fortfarande att staten kan och bör styra mer av ekonomin. Statligt exportstöd ska öka till länder som politiker tror på. Särskilda investeringsprogram ska investera i branscher politiker tror på. På marknader som har avreglerats ska staten återta en central roll. Och så vidare.

Men är det nu något som inte kan avhjälpas med mer statlig ekonomisk styrning så kan nog parter, kommittéer eller råd göra det. I klassisk korporativistisk anda ska alltid topparna i stora organisationer styra upp saker. Mest påkostad är en Kompetenskommission, som såvitt jag kan begripa ska utveckla idéer för bättre matchning. För detta ska de först få en årlig budget på 100 miljoner kronor, med tiden en miljard. Är det verkligen genom överbetalda byråkrater folk kan få jobb?

Läs S-vårmotionen här - >

<-- Home
RSS 2.0