Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Sunday 14/07/2024, 22:58:04

05/05/2011 1:31:23 pm
När arbete är lönsamt kan vanligt folk spara. En kollega i Skatteutskottet, Fredrik Olovsson (S), replikerade på vår debattartikel om hur vanligt folk ska kunna bygga upp besparingar. Han verkar vara en stark motståndare till att personer med låga eller medelstora inkomster har en ekonomisk buffert som ger självständighet och trygghet. Vi bemöter hans kritik idag här.

<-- Home
RSS 2.0