Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Sunday 14/07/2024, 22:36:14

12/05/2011 1:35:12 pm
Mer tillgänglig vård. Svensk sjukvård håller i internationella jämförelser god kvalitet. Tillgängligheten har däremot länge varit en av de sämsta i västvärlden; en situation som växte fram under socialdemokratiska regeringar.

Privata sjukvårdsförsäkringar utvecklades som ett svar på köerna. Främst småföretagare finansierade egen vård för att slippa vänta. Idag omfattas en halv miljon svenskar av sådana försäkringar; flera fackföreningar tecknar för sina medlemmar. Detta kortar köerna.

I dagens Aftonbladet försöker ledarsidan få köerna och försäkringarna till något Moderaterna vill ha. Men vi har ju arbetat stenhårt med vårdval och kömiljard för att avskaffa köerna så alla får rätt vård i tid. I Stockholm har köerna halverats.

Aftonbladet hittar helt enkelt på en myt som de sedan bekämpar. Allt för att i första hand bidra till fler S-röster i omvalet i Västra Götaland, förstås, och i andra hand försvara den planekonomi som skapade köerna.

Så dåligt, så dåligt.

<-- Home
RSS 2.0