Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Sunday 14/07/2024, 21:40:04

13/05/2011 1:40:18 pm
Nästa finanskris. Igår eftermiddag var jag tillsammans med Anna Kinberg Batra (M), ordförande i Finansutskottet, värd för filmvisning i Riksdagen. Martin Borgs har gjort filmen Överdos - om nästa finanskris, med Johan Norberg, baserat på dennes bok i ämnet, En perfekt storm. Det blev hyfsat god uppslutning och bra diskussion. Framför allt förtjänar det att understrykas hur bra filmen är. Så har den också visats på TV runtom i världen och vunnit många priser som dokumentär. Dess kraftfulla budskap om hur vi med stimulanspolitik har byggt upp enorma skulder och därmed lagt grunden för nästa kris är också högst aktuellt. Och även om Sverige har hög tillväxt och låg skuld finns risker. Dels är vi beroende av omvärlden, dels har vi banker som har lånat ut pengar motsvarande en summa på fem gånger vår BNP, inte minst till låntagare i många andra länder. Allt fler röster höjs för att vi inte behöver minska statsskulden eller ha överskott i finanserna, vilket ökar riskerna. Vi kan öka medborgarnas ekonomiska egenmakt utan att tumma på dessa mål.

<-- Home
RSS 2.0