Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Sunday 14/07/2024, 22:59:52

15/05/2011 10:40:59 am
Val och myter. Idag är det val i Västra Götaland och Örebro län. Det finns en chans att Alliansen får makten och kan bedriva reformpolitik för bättre välfärd. Som av en lustig slump sker valet på 80-årsdagen av de s k skotten i Ådalen. I efterhand har händelsen blivit en stark berättelse om hur den tidens borgerliga samhälle kallade in militär mot en fredlig demonstration. Den korrekta historien är att en kommunistisk våldsaktion, som fördömdes av såväl Per Albin Hansson och LO, inte kunde hanteras av enbart polis - och att militärens skott var ett misstag. 80-årsdagen kan leda till att myten vevas om igen, eller till att berätta sanningen. I vilket fall visar skillnaden mellan fakta och myt hur ibland historien tillrättaläggs för att passa politiska syften.

Läs mer här - >

<-- Home
RSS 2.0