Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Tuesday 23/07/2024, 16:39:59

16/05/2011 9:42:22 am
Omval. Utfallet av omvalet i landstingsvalen i Västra Götaland och Örebro blev måttligt bra. Inga tydliga majoriteter, lågt valdeltagande, ökning för de rödgröna. Av detta kan man göra flera reflektioner.

En sådan är att Socialdemokraterna nu bör betraktas som tillbaka i matchen efter sin kaotiska period. Nu bör de behandlas och granskas som andra partier, vilket de har varit befriade från. Hur löfteskarusellen ska finansieras är en aspekt som seriösa medier borde ställa frågor om.

En annan är betydelsen av att vi borgerliga företrädare stärker vårt förtroende i välfärdsfrågor. Förutsättningarna i sak är goda; där de rödgröna försvarar en gammal ordning som skapar problem har vi en fungerande reformpolitik. Till det behöver vi lägga ett än tydligare engagemang.

<-- Home
RSS 2.0