Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Tuesday 23/07/2024, 17:33:59

22/05/2011 10:47:56 am
Vänstersväng? Valet av språkrör är förvisso Miljöpartiets egen sak. Men reflektioner är svåra att undvika. Det är två smarta och strategiska personer som har valts, i form av Gustav Fridolin och Åsa Romson. Inga tvära kast lär kunna noteras framöver.

Men var har de sin själ? När makthavare.se undersökte deras egna, personliga, svar på en lång rad frågor på SVT:s Valpejl framkom att det parti de båda står närmast förutom MP är V. Vilka värderingar de har är således tydligt.

Åsa Romson stod nyligen värd för ett seminarium i Riksdagen med britten Tim Jackson, som har skrivit boken "Välfärd utan tillväxt". Gustav Fridolin står bakom nätverket Steg3, som vill ha ett samhälle som "inte är beroende av ekonomisk tillväxt". En gammal konflikt i miljörörelsen; tror man att utveckling och tillväxt ger en grönare framtid eller ska vi ha en grönare men fattigare värld?

Gustav Fridolin har i Dagens Industri signalerat en vilja att förbättra företagsklimatet. Mot den nyss nämnda bakgrunden får det väl betraktas som ett mer strategiskt motiverat förslag. Osvett vilket bör det naturligtvis välkomnas. Förslaget att sälja fler statliga företag bör vi i synnerhet ta fasta på.

MP-väljarna definierar sig själva som mer vänster nu än förr; cirka 70 procent mot 40 procent 1991. I en sådan miljö av traditionalister är det svårt att bli vald som tydlig förnyare. Tyvärr, vill jag högst personligt säga, då jag har betydande förtroende för Mikaela Valtersson.

Miljöpartiet är ett spännande parti, fritt från många av de fördomar och dogmer som så ofta låser debatten. Med skickliga ledare, om än själva med viss ideologisk slagsida, kan utvecklingen bli intressant. Och de är värda ett lycka till!

<-- Home
RSS 2.0