Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Sunday 14/07/2024, 21:55:30

23/05/2011 10:36:53 am
Socialdemokratisk skatteröra. Det är inte bara i fråga om Libyen och pensioner det verkar råda betydande röra hos det fordom stora partiet. Också i skattefrågor händer det saker, vilket jag utvecklar i ett kort debattinlägg apropå torsdagens sammanträde i Skatteutskottet.

Läs här - >

<-- Home
RSS 2.0