Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Sunday 14/07/2024, 21:40:41

06/06/2011 9:25:01 pm
Det fantastiska Sverige. Detta års nationaldag vaknade jag med familjen i vår segelbåt förtöjd vid en ö i Stockholms skärgård. Vädret gjorde sitt allra bästa även där för att skapa en storslagen scen med spegelblankt vatten. Att vårt land är vackert är väl känt och detta på väldigt olika sätt beroende på plats. Men det mer speciella är det förtroende som allemansrätten förutsätter; bara starka normer gör att den kan fungera. Svensken vill vara ute i naturen och vi delar denna upplevelse på ett unikt sätt. Ett land är också sina institutioner, formella och informella - utvecklade av beslut, händelser och omvärld under sekler. Vi kan lätt ta det unika för givet men missar då det vi verkligen bör uppskatta.

<-- Home
RSS 2.0