Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Sunday 14/07/2024, 22:11:55

07/06/2011 1:48:40 pm
Barnfattigdom - igen. Idag kom Rädda Barnen med ytterligare en rapport om barnfattigdom. Budskapet är att den har ökat de senaste 10 åren, vilket skulle bero på mindre fördelningspolitisk effekt i olika bidragssystem.

Rapporten utgår endast från den relativa definitionen. Har man en inkomst under 60 procent av genomsnittet anses man fattig. (Detta innebär som bekant att om snittinkomsten ökar med 1000 kr och inkomsterna därunder ökar med 700 kr så ökar fattigdomen.) Den förra rapporten hade också med en absolut definition; andelen föräldrar med försörjningsstöd (socialbidrag). Den andelen hade halverats sedan 1997.

"De disponibla inkomsterna har överlag ökat för barnfamiljer i alla inkomstskikt under det senaste årtiondet", konstateras inledningsvis. Men inkomsterna har ökat olika mycket, så skillnaderna har ökat något (från 2,8 gånger högre inkomst i den högsta femtedelen jämfört med den lägsta femtedelen till 3,6 gånger). Det som kallas ökad fattigdom är i hög grad ökad inkomstspridning - men ökning även för den lägsta femtedelen.

Rapporten studerar bidragens effekter på inkomsterna. Rädda Barnen föreslår vissa bidragshöjningar. Men det innebär att man missar den stora bilden. Orsaken till att det finns de som lever på den lägsta nivån i föräldraförsäkringen är att de inte har haft en tidigare inkomst, ett jobb. Fler i arbete är det allra viktigaste för att minska fattigdomen, och det berörs inte i rapporten.

I rapporten resoneras om försörjningsstödens effekter på inkomsterna. Men inte ett ord om de fattigdomsfällor som de tyvärr också bidrar till. Genom behovsprövningen skapas starka drivkrafter att inte arbeta. I dessa grupper kan man rentav förlora ekonomiskt på att börja arbeta. Här finns en reformutmaning.

Sedan har det konstaterats på annan plats att andelen fattiga barn till utrikes födda föräldrar är flera gånger större än bland inrikes födda. Att bryta utanförskapet i denna grupp är den avgörande nyckeln. Detta berörs inte heller i rapporten. De senaste tio åren har vi tagit emot många flyktingar, som tyvärr inte har fått jobb i tillräcklig grad. Där finns utmaningen, inte i justering av bidragsnivåer.

Läs Rädda Barnens rapport här - >

<-- Home
RSS 2.0